Privacy Policy

คำนำ

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างเรากับท่านเท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในระยะเวลาเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ท่านสามารถเข้าถึงเวปไซต์และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเข้าชมเวปไซต์สถานะของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหรือระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่ท่านจะเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน

 

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

เมื่อท่านสร้างบัญชีกับเรา ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ เป็นต้น ท่านจะแจ้งข้อมูลแก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเรา หรือส่งเข้าระบบ และข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และท่านจะต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลที่ท่านส่งมอบด้วยความสมัครใจเท่านั้นและท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีนี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางส่วน เราจะใช้ข้อมูลของท่านหรือส่งต่อแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การสอบทวนสถานการณ์ชำระเงิน การสื่อสารเพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ท่าน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยให้เราให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น การวิจัยเพื่อปรับปรุงการบริการ การสืบค้นทางอาชญากรรมที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปทำการค้าข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

 

การสอบถามและการเพิกถอนความยินยอม

ท่านอาจแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อผ่านอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านตามที่สัญญาได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือให้บริการแก่ท่านอันได้เกิดจากการเพิกถอนความยินยอม

Contact

บริษัท พาพาก้า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 1999/17 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310

CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.